Likestillingsundersøkelsen 2011

I Kvinnefrontens valgundersøkelse får Rødt og SV full score, fulgt av Sp og Ap. Partiene er bedt om å svare på hva de mener om en rekke viktige likestillingssaker, fra fri abort til lønnsforskjeller og stripping. Høyre og Frp får jumboplassene.

Ideologiske uenigheter

Undersøkelsen viser at de ideologiske skillelinjene er store i likestillingspolitikken, større enn på de fleste andre områder. Høyre og Frp er konsekvent avvisende til kvinnebevegelsens tiltak for økt likestilling, både i familien og i arbeidslivet. Partiene er bedt om å svare på hva de mener om en rekke viktige likestillingssaker, fra fri abort til lønnsforskjeller og stripping. Alle partiene på Stortinget, pluss Rødt og De Grønne har svart på undersøkelen. SV og Rødt kom ut med full score, etterfulgt av Sp og Ap. Det er gledelig og se at vi har partier som er med på å støtte tiltak for full likestilling. Undersøkelsen har 24 spørsmål delt opp i fem kategorier, familiepolitikk, salg av kropp, arbeid, reproduktive rettigheter og vold mot kvinner. Dette er de fem hovedfeltene som kvinnefronten er opptatt av.

Høyre får dårligst resultat i undersøkelsen deretter følger Frp og så KrF. Høyre mener generelt at likestilling ikke skal oppnås gjennom offentlig på – eller forbud. Kvinnefronten er enig i at likestillingskampen også må kjempes privat og lokalt, men Norge er et godt eksempel på at statsfeminismen er nødvendig for å endre fastlåste strukturer. Statlige tiltak som lovfestet rett til selvbestemt abort, sexkjøpsloven og full barnehagedekning er utvilsomt tiltak som har ført til økt frihet for kvinner i Norge. Da er det rart at høyresiden ikke ser at de samme virkemidlene vil være nødvendig for framtida.

Venstresida = likestillingssida

Partiene på venstresiden gjør det generelt bedre enn sentrums- og høyrepartiene. Dette handler mye om familiepolitikk og kvinners rettigheter i arbeidslivet. De ytterste venstrepartiene; SV og Rødt, vil ha gratis barnehager og får støtte av De Grønne. Ap går inn for makspris på barnehager. Både Ap, SV og Rødt vil bruke mer penger på barnehager og fjerne kontantstøtten. Partiene til høyre vil heller beholde og øke kontantstøtten. De tre partiene på venstresiden er for å lovfeste rett til heltid og vil iverksette tiltak for å fjerne ufrivillig deltid og minske lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. De vil også øremerke en del av fødselspermisjonen for far (fedrekvote). Høyrepartiene vil ikke gå inn for noe av dette.

Uenige om familie – og arbeidspolitikk

I familiepolitikken holder Høyre, Frp og KrF fast på at kontantstøtte, som gjør det mulig for ”en av foreldrene” å være hjemme med småbarn, er løsningen. I praksis fører dette til mindre likestilling både i familien og i arbeidslivet fordi det nesten alltid er mor som er hjemme et par år ekstra. Høyresidas motstand mot å øremerke noe av foreldrepermisjonen til far og til å bruke penger på barnehager trekker i samme retning. Dette fører også til at kvinner blir hengende etter i arbeidslivet, at samfunnet går glipp av viktig kompetent arbeidskraft, i tillegg til at innvandrerkvinners integrering svekkes. Vi har store utfordringer i forhold til ufrivillig deltid i Norge, vi har en pornolov som ikke blir fulgt opp i det hele tatt og altfor mange kvinner som blir utsatt for seksualisert vold. Dette må samfunnet og partiene gjøre noe med, en av folks kanaler for påvirkning er gjennom valg.

Frp ser ikke diskriminering eller undertrykking av kvinner i Norge som noe problem, og er dermed heller ikke for tiltak og virkemidler for å bøte på dette. Blant de få lyspunktene i Frps politikk er mer ressurser til politiet for å etterforske voldtekt. Partiet er ellers bare opptatt av undertrykking av kvinner når det gjelder minoritetskvinner og saker som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Bruk stemmeretten, og bruk den for å skape et bedre Norge.

Undersøkelsen er gjennomført av Kvinnefronten ved Line Schou, Daisy Elizabeth Sjursø, Anja Sletten og Nina Skranefjell
Partiene har alle fått identiske spørsmål.

Resultatene fra likestillingsundersøkelsen 2011 finner her: Resultater av likestillingsundersøkelsen 2011


2 kommentarer om “Likestillingsundersøkelsen 2011

  1. Spenndende lesning, men jeg skjønner ikke helt hvordan en prøveordning med 6 timers dager har noe med likestilling å gjøre.

    «Statlige tiltak som lovfestet rett til selvbestemt abort, sexkjøpsloven og full barnehagedekning er utvilsomt tiltak som har ført til økt frihet for kvinner i Norge.» Full barnehagedekning dukket ikke opp i undersøkelsen, gratis barnehage gjorde det, men jeg mener absolutt at det kan betviles om gratis barnehage øker kvinners frihet.
    Denne undersøkelsen sier hva dere vil at den skal si, og kan virkelig ikke kalles objektiv på noe nivå.

  2. Likestilling mellom kjønnene betyr rent objektivt at kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og mulighetene i samfunnet . Det gjelder både rent formelt og i praksis. Arbeidslivet er viktig, fordi både økonomi og mange rettigheter er knyttet til å ha fulltidsjobb. Det forutsetter at omsorgsoppgaver fordeles mer likt mellom kvinner og menn og at samfunnet også legger til rette for å kombinere barn og jobb (6 timersdagen er et mulig tiltak her). Barnehager er helt sentralt for det norske likestillingsprosjektet, både at det er full dekning og at prisen er så lav som mulig, helst gratis. Det gjør det mulig for alle mødre å velge å jobbe.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s