Nei til salg av Oslo

Krister Sørbø (foto)

Fagbevegelsen går sammen mot salg av kommunale tjenester i Oslo. Her ved Randi Færevik (f.v.), Roger Dehlin, og Silje Naustvik.

Idag protesterer vi mot budsjettkutt, konkurranseutsetting og privatisering som byrådet bestående av Høyre, Venstre og KrF med støtte fra Frp foreslår i budsjettet for Oslo i 2013. Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet og andre berørte fagforeninger tar ut sine medlemmer i politisk streik.

Markering er onsdag 5. des kl. 1430 mot byrådets budsjettforslag for Oslo 2013
Møt fram i borggården i Oslo Rådhus. Parolene i markeringa er; Forsvar barnehage og skole – nei til kutt, Gode tjenester for alle – ingen privatisering, Faste ansettelser på heltid – nei til sosial dumping.

Plattformen:

Nei til salg av Oslo

Byrådet, bestående av Høyre, Venstre og KrF med støtte fra Frp, fortsetter med budsjettkutt, konkurranseutsetting og privatisering av Oslo.

Forsvar barnehage og skole – nei til kutt

Barna våre er framtida. Kutt på skole- og barnehagebudsjettene gir dårligere kvalitet og sikkerhet for barn, foreldre, fagforeninger og samfunnet. Trangere budsjetter gir dårligere bemanning, færre barnehagestyrere og færre vikarer. Det utredes også å selge barnehager, og stadig mer av våre barns oppvekst overlates til kommersielle selskaper.

  • Byrådet i Oslo har sagt opp grunnbemanningsavtalen i barnehagen, og redusert antall barnehagestyrere. Nå utredes salg av barnehager og de ønsker privat drift av skolebygg.
  • Vi vil bevare grunnbemanningsavtalen, ha en styrer per barnehage, ansette flere lærlinger, bruke vikarer ved sykefravær og stoppe privatiseringa.

Gode tjenester for alle – ingen privatisering

80 % av foreldrene ønsker kommunale barnehageplasser til sine barn. Barnevern, rusomsorg og tjenester til utviklingshemmede blir privatisert og kommersialisert. Sykehjem skal ikke drives av kommunen eller ideelle organisasjoner, men konkurranseutsettes. Dette gir dårligere kvalitet på tjenestene. Private skal ikke tjene penger på tjenester som bør være offentlige oppgaver, og som skal gjelde alle. Flere private selskap er registrert i skatteparadis.

  • Byrådet vil selge stadig mer av byen vår, samt drive skoler, sykehjem og barnehager som offentlig- privat samarbeid (OPS)
  • Vi vil ha tjenester i offentlig regi eller drevet av ideelle organisasjoner

Sats på trikk og T-bane
Flere og flere bruker kollektivtrafikk i Oslo. Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet, og byrådets organisering med et titalls kollektivselskaper i Oslo-området er lite effektiv og beslutningsdyktig.

  • Byrådet vil vurdere å sette hele eller deler av den skinnegående kollektivtrafikken i Oslo ut på anbud.
  • Vi vil satse på kollektivtrafikken for å bygge et bedre buss-, trikk- og t-banetilbud. Kollektivtrafikken skal bringe folk og ikke profitt – glem konkurranseutsetting!

Faste ansettelser på heltid – nei til sosial dumping
Konkurranseutsetting og privatisering gir økt bruk av midlertidige ansettelser, deltid og innleie av arbeidskraft. Dette gir usikkerhet for ansatte, sosial dumping og økt innslag av useriøse virksomheter. Adecco-skandalen ved Ammerudlunden sykehjem er bevis godt nok. Private barnehager, skoler og sykehjem har gått konkurs, og brukere har plutselig stått uten tilbud og ansatte uten jobb. Ansattes lønn og pensjoner skal ikke være salderingspost!

  • Byrådet vil fortsette å konkurranseutsette og overlater til andre å avsløre kritikkverdige forhold.

Vi vil ha et byråd som satser på gode offentlige tjenester, på flere hele og faste stillinger, og som bygger et seriøst arbeidsliv.

Ida Jackson

Internet! Forever! Hentet fra tegneserien «This is Why I’ll Never be an Adult» av Hyperbole and a Half

Agnes Ravatn har slått opp med Facebook. Hun har gjort det på kommentarplass i Dagbladet. (Det måtte hun jo. Hvordan skal noen ellers få vite at du har dumpet noen når du ikke kan si det på Facebook?) Hun skriver:

Å overvinne distraksjonar må innan kort bli eit eige skulefag. Elles er alt snart tapt. Verda går under. Sann mine ord.

Å skulle jobbe på datamaskin vanskelig. Du skal skrive, tenke langsome tanker og lese kompliserte artikler. Men du har både TV, radio, SMS og dameblad på samme sted som du har tenkestedet ditt. Det er som å prøve å spise gulrot og tunfisk mens kjøkkenet bugner over av nybakte boller. Det er vanskelig. Og jeg tror det må være greit å innrømme at det er vanskelig uten å være anti-datamaskin

Vis opprinnelig innlegg 560 ord igjen

FOLKEFEST MOT RASISME

Lørdag 15. desember inviterer Norwegian Defence League (NDL) og Stopp Islamiseringen av Europa – Norge (SIOE Norge) til demonstrasjon i Oslo. Denne gangen forsøker de å samle representanter fra sine europeiske søsterorganisasjoner som er langt sterkere enn de norske.

Vi svarer på NDL og SIOEs dommedagsprofetier om det flerkulturelle Norge med en folkefest mot rasisme i hjertet av det flerkulturelle Oslo. Vi møtes på Jernbanetorget klokken 13.00 og går i samlet flokk til folkefesten som holdes på Grønlands torg og inne på Grønland Basar. Ute på torget blir det musikk og appeller. Inne på bazaren serverer TeaTime marokkansk myntete hele dagen.

Med arrangementet ønsker vi å vise frem de positive sidene ved mangfoldet i Oslo, og på denne måten ta avstand fra ekstremisme.Tilslutninger så langt: 
Ungdom mot rasisme
Antirasistisk Senter
LO i Oslo
Miljøpartiet de Grønne
Rødt
Rød Ungdom
Sosialistisk ungdom
Kristelig folkeparti Ungdom
Grønn Ungdom
Socialistisk UngdomsFront (Danmark)
Kirkens Bymisjon
Norsk Folkehjelp
Norsk folkehjelp Solidaritetsungdommen
Skeiv Ungdom
MIRA-Senteret
Blitz
Motmakt
Internasjonale sosialister
Palestinerleir
Palestinakomiteen i Norge
Oslo Transportarbeiderforening
Oslo/Akershus Handel og Kontor
Transportarbeiderklubben Bring Cargo Oslo
Landsutvalget (LU) Bring
Fagforbundet Ungdom
Kvinnefronten
Norges Sosiale Forum
Oslo Grafiske Fagforening, avd 850 Fellesforbundet
Palestinakomiteen i Oslo
Trondheim Mot Rasisme
Ungkommunistene i Norge
Norges Kommunistiske Parti

Ta kontakt hvis organisasjonen din vil tilslutte seg arrangementet.
Facebookevent

Ingen rasister i våre gater!

FREDSPRISINITIATIVET 2012 – EU INGEN VERDIG VINNER

Norges sosiale forum har tilsluttet seg Fredsprisinitiativet 2012.

Nobels fredspris for 2012 er tildelt EU. En viktig side av EUs utvikling de siste  rene handler om militarisering og opprustning. EUs medlemsland står for en tredjedel av verdens våpeneksport, er nest størst i klassen av militære forbrukere og omsetningen til enkelte EU-medlemmers våpenselskaper overgår utviklingslands nasjonale budsjetter.

Fredsprisinitiativet 2012 er en koalisjon av aktører fra norsk sivilsamfunn som stiller seg kritiske til tildelingen. Fredsprisen skal i hovedsak premiere aktører og organisasjoner som i løpet av det siste året har gjort mest for nedrustning og forbrødring. Vi mener EU er et politisk prosjekt som ikke oppfyller disse kravene. På bakgrunn av EUs flerfoldige militære dimensjoner, mener vi derfor at tildelingen er uverdig.

På bakgrunn av dette inviterer Fredsprisinitiativet 2012 alle interesserte aktører til å bli med på markering søndag 9. desember 2012 på Youngstorget i Oslo kl 16:00.

Det vil være appeller fra
Tomas Magnusson (president International Peace Bureau),
Finn Erik Thoresen (styreleder Norsk Folkehjelp),
Andrea Sjøvoll (leder PRESS – Redd Barna Ungdom),
Hedda B. Langemyr (leder Norges Fredsråd),
Heming Olaussen  (leder Nei til EU) som ordstyrer.

Videre blir det fakkeltog med parolefrihet fra Youngstorget til Eidsvolds plass og påfølgende kultursamling på Eilifs Landhandleri i kort avstand fra Eidsvolds plass ca kl 18:00.

Hovedparole: «EU 2012: Ingen verdig vinner / No peace prize for our time»
Politisk hovedgrunnlag for markeringen:

«En viktig side av EUs utvikling de siste årene handler om militarisering og opprustning. EU står for en tredjedel av verdens våpeneksport, er den nest største militære forbrukeren i verden – med en opprustning på 280 milliarder dollar, der Kina til sammenlikning bruker 143 milliarder. Omsetningen til enkelte av våpenselskapene overgår utviklingslands nasjonale budsjetter. I de økonomiske redningspakkene til blant annet Hellas er det en forutsetning at de vedlikeholder våpenimporten sin, en våpenimport de egentlig ikke har behov for. EU er tuftet på en visjon om å være en regional stormakt. Som for stormakter flest går det hånd i hånd med maktpolitikk og militær hevdelse. Det er derfor et paradoks å gi Nobels fredspris til en aktør hvor disse dimensjonene står så sentralt. Vi mener det rett og slett er urimelig å gi en nedrustningspris til en union som fremmer militær opprustning.»

Mange grunner til å protestere
Utover denne hovedtilnærmingen, ser vi for oss et parolegrunnlag som også kan ta opp i seg andre sider ved EUs praksis som ikke fremmer grunnlaget for fred. Dette inkluderer for eksempel EUs krisepolitikk, framveksten av arbeidsløshet, sosial nød og ekstremisme, EUs handelspolitikk overfor utviklingsland, EUs håndtering av flyktninger og asylsøkere gjennom Schengen-systemet, Frontex m.v. Vi ser for oss stor grad av parolefrihet, så lenge det er i overenstemmelse med den politiske plattformen og hovedparolene som bygger på denne.

Tilsluttede aktører
Tidligere Nobelprisvinner Mairead Maguire (1976),
Tidligere prisvinner International Peace Bureau (1910),
ATTAC Norge, ATTAC Island, ATTAC Europa,
Bestemødre for fred,
Rød Ungdom,
Senterungdommen,
Senterpartiet,
One People,
Ungdom mot EU,
Nei til EU,
Sosialistisk Ungdom,
Sosialistisk Venstreparti,
Rødt,
Revolusjonær Kommunistisk Ungdom,
Folkebevægelsen i Danmark,
Informasjonsarbeidere for fred,
Internasjonal kvinneliga for fred (IKFF),
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG),
Norges Sosiale Forum,
LO Oslo,
Demokratisk Europa (DK),
Oslo Grafiske Fagforening,
PRESS – Redd Barna Ungdom,
Motmakt,
Självständighetspartiet (Finland),
Kvinnor för fred (Sverige),
Kvinnor för fred (Finland),
Kommunistisk Plattform (KPml),
Nei til nye NATO,
Norges Fredslag,
Norges Fredsråd

For mer informasjon: Les mer på Norges fredsråds sine hjemmesider
Eller kontakt Norges Fredsråd på inger@norgesfredsrad.no
Se også Facebooksiden til markeringen.

TENKE PÅ I MORGEN

TENKE PÅ I MORGEN

(til en fengslet kamerat)

 

Når du er lei deg, Charlotte,

skal du tenke på i morgen.

Tenke på

at alt skal bli bra.

Skogene skal bli grønne.

Byene skal bli hvite.

Stanken skal bli duft.

Ingen skal lenger kalles fiender.

Den ene skal ikke lenger utbytte

den andre.

Alt skal være enkelt og rent.

Ord vi bruker i dag,

skal i morgen være borte.

Ingen skal eie,

                     bestemme,

                                       kontrollere.

 

Når du er lei deg, Charlotte,

skal du tenke på i morgen.

Du skal se den lyse fremtiden,

– og fatte mot.

Stig Holmås

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helgerykkja.com/Artiklar/127

Er du med oss 12 mai?

Bli med å vis solidaritet 12.mai! 

Norges Sosiale Forum, Attac Norge, Rødt, Venstrealliansen, SU, SV, Motmakt og Occupy Oslo inviterer til solidaritetsmarkering.

Vi møtes på Eidsvolls plass kl 13. Det blir appeller og kulturelle innslag.

Appellanter:

Benedikte Hansen, Attac
Aurelio Aguirre, Occopy-bevegelsen
Arne Thodok Eriksen, Miljøpartiet De Grønne
Tale Marte Dæhlen, Norges Sosiale Forum

#M12 – Solidaritetserklæring

Det er tydeligere enn på lenge at vi må sette solidaritet først. 12. mai tar mennesker over hele verden til gatene for å kreve ekte demokrati og for å vise sin motstand mot den skjeve fordelingen av ressurser og kriseløsninger diktert av markedene.

Vi ønsker å vise solidaritet med ungdommer, arbeidsledige, studenter og vanlige folk som er satt til å betale regninga etter krisa. I Spania er over halvparten av ungdommene arbeidsledige, og vi snakker igjen om tapte generasjoner. Hver dag blir rundt 200 familier kastet ut av sine hjem fordi de ikke har råd til å betjene sine boliglån. I Hellas er den sosiale nøden større enn noen gang siden 2. verdenskrig. Over en tredjedel av befolkningen lever nå under fattigdomsgrensen, og Athen er på randen av en humanitær krise. Stadig flere hjemløse fyller gatene. Pensjonister og arbeidsledige må lete etter mat i søppelcontainere for å overleve, og tusener av familier må gi fra seg barna sine fordi de ikke kan brødfø dem.

2011 var året for folkelige mobiliseringer verden over. Den arabiske våren i Nord-Afrika, Los indignados i Spania og grekerne på Syntagma-plassen inspirerte folk verden over. I USA fikk vi Occupy Wall Street, og 15. oktober så vi protester og mobiliseringer i over 1000 byer på alle kontinenter.

Men svaret på de folkelige protestene har ikke vært sosiale reformer. Isteden ser vi harde angrep på politiske og demokratiske rettigheter. I Spania utredes en lov som i praksis vil forby fredelige demonstrasjoner. Lokale myndigheter i Frankfurt vedtok nylig å forby de planlagte protestene mot Troikaens kuttpolitikk.

Norge er med på å stille harde krav til nedbetaling av gjeld, mens det sosiale sikkerhetsnettet i Sør-Europa revner. Gjennom Oljefondet eier Norge gjeld for titalls milliarder i de kriserammede landene. Vi eier også vår andel i EUs krisefond, og vi har lånt ut titalls milliarder gjennom IMF. Slik er vi med på å diktere den nyliberale politikken som truer livsgrunnlaget til stadig flere mennesker.

Vi ønsker å bygge en solidaritetsbevegelse i Norge som kan knuse mytene om late grekere og såkalt nødvendig innsparing. Vi må vise at vi er mange som krever en annen vei ut av krisa!

Gjeldsrevisjon og gjeldsslette må bli en viktig del av kriseløsninga og Norge må ta tap i de mest gjeldstyngede landene. Vi bør bidra til å skape arbeidsplasser, vi kan investere i miljøteknologi og infrastruktur. Vi må være med å bygge opp, i stedet for å rive ned!

Det må bli slutt på usosial og unødvendig kuttpolitikk! Det må bli slutt på uhyrlig profitt til de få, på bekostning av de mange. Regulering og demokratisk kontroll over økonomien må til!

Kravene fra de sosiale bevegelsene er ekte demokrati NÅ!

M12- nettsidenhttp://www.may12.net/

Facebook Event: http://nb-no.facebook.com/events/373659959352491/

Støtter din organisasjon solidaritetserklæringen under? Send e-post til: benedikte@attac.no     

#M12 – SOLIDARITETSMARKERING

12. mai tar mennesker over hele verden til gatene for å vise sin motstand mot den skjeve fordelingen av ressurser og mot kriseløsningene som har blitt diktert av markedene.

Vi ønsker å vise solidaritet med de ungdommene, arbeidsledige, studentene og vanlige folk som er satt til å betale regninga etter krisa. I Spania er over halvparten av ungdommene arbeidsledige, vi snakker om en tapt generasjon. I Hellas blir den sosiale nøden mer og mer tydelig.

2011 var året for folkelige mobiliseringer verden over. Los indignados i Spania og grekerne på Syntagma-plassen inspirerte folk verden over. I USA fikk vi Occupy Wall Street, og 15.oktober så vi protester og mobiliseringer i over 1000 byer på alle kontinenter.

Som svar på de folkelige protestene har vi ikke fått sosiale reformer. Vi ser i stedet harde angrep på politiske og demokratiske rettigheter. I Spania utredes en lov som i praksis vil forby ikke-voldelige protester, under 40 år etter diktaturets fall.

Bli med å vis solidaritet 12.mai!

Vi møtes på Eidsvolls plass kl 13.
Det blir appeller.

Arr.: Attac Norge, Rødt, Motmakt, Occupy Oslo.
Vil din organisasjon være medarrangør, send en e-post til benedikte(a)attac.no.

#M12 #12M15M http://www.may12.net/
Mer info om #M12 Oslo her