Krisa på dørstokken. Hva gjør vi?

«Europa står i dag på kanten av stupet – og skuer ned i avgrunnen.» Slike starter manifestet for et annet Europa. Bak manifestet står mer enn 200 organisasjoner, foreninger og bevegelser som jobber for en annen politisk kurs i Europa.

15. oktober kl. 18:00 til 20:00 

LO i Oslo i samarbeid med Norges Sosiale Forum, Attac Norge, For Velferdsstaten og Nei til EU inviterer til møte for å løfte den hjemlige debatten om krisa. På møtet vil du få høre erfaringer fra Spania, høre mer om Norges rolle i krisa, og hvordan krisa allerede merkes her hjemme. Og vi inviterer dere til å være med å diskutere løsninger, og strategien for å fremme løsningene her hjemme.

Bakgrunnen for samlingen av fagforeninger og sosiale bevegelser er den dramatiske innstrammingspolitikken som driver Europas folk inn i fattigdom, undergraver demokratiet og ødelegger arbeidslivet og velferdsstaten. Kuttkravene fra Brussel kaster stadig flere ut i arbeidsløshet. Et hav av arbeidsløshet omgir dem som ennå er i jobb i land som Hellas, Portugal og Spania. Mer enn hver fjerde greker og spanjol og mer enn annenhver gresk og spansk ungdom går uten arbeid. De dramatiske politiske virkningene har ført til samfunn med mindre grad av tillit mellom folk, hvor tilliten til politiske myndigheter og institusjoner er på et lavmål, og til fremveksten av voldelige, antidemokratiske krefter.

Bli med og lær mer om situasjonen i Europa og diskuter hvilke løsninger som finnes!

Tid: 15. oktober, kl. 18.00 – 20.00
Sted: Anker hotell
, Storgata 55

Påmelding til: post@lo-oslo.no

Påmeldingsfrist: 10.oktober

Har du spørsmål om møtet, ta kontakt med Kjetil Larsen, leder LO i Oslos internasjonale utvalg på 95 12 15 41/ kjetiltrykker@gmail.com

Velkommen!

nsf

Vikarbransjen svekker arbeidstakerne

Svekker de ansattes posisjon

Erfaringer og forskning i helse-, industri- og servicebransjen viser at vikarbyrå svekker faglige rettigheter  og de ansattes posisjon. Mangel på fast stilling og ufrivillig deltid er allerede et samfunnsproblem i Norge og vikarbyrådirektivet gir arbeidsgiver større mulighet til å velge dette, samtidig som den gir ansatte og fagbevegelsen svekket mulighet til å motarbeide det.

Regjeringens politiske plattform er å arbeide for å sikre at fast ansettelse er hovedregelen, og arbeide for å begrense midlertidige ansettelser. Hvis regjeringen tar seg selv på alvor har den ikke noe annet valg enn å legge ned veto mot vikarbyrådirektivet. Jan Davidsen leder i fagforbundet til Frifagbevegelse.no

Det er ikke nok å innføre likebehandling hvor vikarer skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som fast ansatte. Dette kunne man innført uten direktivet og problemene med bruk av vikarer går først og fremst på at de tillitsvalgte og fagforeningene mister posisjon og innflytelse på arbeidsplassen.

Rokker ved roten av den Norske arbeidslivsmodellen

”Kjøttvekta” spiller en viktig rolle i den norske arbeidslivsmodellen. De ansattes rett til innflytelse i Norge er hjemlet i tariffavtalen. Medbestemmelsen i Norge er basert på den kollektive innflytelsen, og handler i stor grad om de tillitsvalgtes mulighet til påvirkning på arbeidsplassen. Det å ha vært lenge på en plass gir en type makt og posisjon som gjør at en får innflytelse som fagforening. Mangel på fotfeste gjør at det er vanskelig å skape samholdet og tryggheten som må til for å kunne stille krav. Bruk av vikarer i stedet for fast ansatte svekker fagforeningen og de ansattes medbestemmelsesrett.

Det vil sette vilkårene i arbeidslivet tilbake til 30-tallet. Dette har fagbevegelsen slåss mot i årevis. At Arbeiderpartiet, av alle, velger å støtte NHO Service og dolke oss i ryggen, er en skandale. Ap legger til rette for fagforeningsknusing. Dette er ikke god rødgrønn politikk. Sier Thomas Svendsen Silseth, leder av HKs ungdomsråd til HK nytt 


Har arbeiderpartiet gått bort fra slagordet – samhold gir styrke?

Hvordan skape samhold på en arbeidsplass dersom store deler av de ansatte er vikarer som flyttes rundt og ikke har samme arbeidsgiver som resten av «kollegaene»? Det handler ikke kun om lønns- og arbeidsvilkår, og det vet egentlig Ap. Fagbevegelsen sin styrke ligger i organiseringen. Jeg har til gode å høre om en arbeidsplass der man har godt organiserte vikarer. Poenget er at bruk av vikarer er en organisering bort fra ansattrettigheter. Lønna kan vi regulere til å være forsvarlig, men presset, medbestemmelsen, kollegiet, trivsel og innflytelse på arbeidsplassen må skapes på hver arbeidsplass. Og er du vikar er dette vesentlig vanskeligere. Spesielt det å oppnå medbestemmelse både fordi din arbeidsgiver ikke er til stedet der du jobber og den som er din arbeidsgiver heller ikke er premisslegger på arbeidsplassen du jobber til enhver tid.

Vikarbransjen splitter opp og svekker arbeidsfellesskapet og svekker dermed arbeidstakerne som part. Det kongelig Norske Arbeiderpartiet må si nei til dette.