En endret jobbhverdag

Mens mange ansatte i Norge får økt medbestemmelse og frihet i arbeidshverdagen, opplever andre større arbeidspress og mer detaljstyring.

Publisert 4. juni 2013 i Manifest tidsskrift

Om arbeidsliv, renholdsbransjen, vikarbyråer og arbeidsrettigheter
Les videre