Likestillingsundersøkelsen 2011

I Kvinnefrontens valgundersøkelse får Rødt og SV full score, fulgt av Sp og Ap. Partiene er bedt om å svare på hva de mener om en rekke viktige likestillingssaker, fra fri abort til lønnsforskjeller og stripping. Høyre og Frp får jumboplassene.

Les videre