Vikarbransjen svekker arbeidstakerne

Svekker de ansattes posisjon

Erfaringer og forskning i helse-, industri- og servicebransjen viser at vikarbyrå svekker faglige rettigheter  og de ansattes posisjon. Mangel på fast stilling og ufrivillig deltid er allerede et samfunnsproblem i Norge og vikarbyrådirektivet gir arbeidsgiver større mulighet til å velge dette, samtidig som den gir ansatte og fagbevegelsen svekket mulighet til å motarbeide det.

Regjeringens politiske plattform er å arbeide for å sikre at fast ansettelse er hovedregelen, og arbeide for å begrense midlertidige ansettelser. Hvis regjeringen tar seg selv på alvor har den ikke noe annet valg enn å legge ned veto mot vikarbyrådirektivet. Jan Davidsen leder i fagforbundet til Frifagbevegelse.no

Det er ikke nok å innføre likebehandling hvor vikarer skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som fast ansatte. Dette kunne man innført uten direktivet og problemene med bruk av vikarer går først og fremst på at de tillitsvalgte og fagforeningene mister posisjon og innflytelse på arbeidsplassen.

Rokker ved roten av den Norske arbeidslivsmodellen

”Kjøttvekta” spiller en viktig rolle i den norske arbeidslivsmodellen. De ansattes rett til innflytelse i Norge er hjemlet i tariffavtalen. Medbestemmelsen i Norge er basert på den kollektive innflytelsen, og handler i stor grad om de tillitsvalgtes mulighet til påvirkning på arbeidsplassen. Det å ha vært lenge på en plass gir en type makt og posisjon som gjør at en får innflytelse som fagforening. Mangel på fotfeste gjør at det er vanskelig å skape samholdet og tryggheten som må til for å kunne stille krav. Bruk av vikarer i stedet for fast ansatte svekker fagforeningen og de ansattes medbestemmelsesrett.

Det vil sette vilkårene i arbeidslivet tilbake til 30-tallet. Dette har fagbevegelsen slåss mot i årevis. At Arbeiderpartiet, av alle, velger å støtte NHO Service og dolke oss i ryggen, er en skandale. Ap legger til rette for fagforeningsknusing. Dette er ikke god rødgrønn politikk. Sier Thomas Svendsen Silseth, leder av HKs ungdomsråd til HK nytt 


Har arbeiderpartiet gått bort fra slagordet – samhold gir styrke?

Hvordan skape samhold på en arbeidsplass dersom store deler av de ansatte er vikarer som flyttes rundt og ikke har samme arbeidsgiver som resten av «kollegaene»? Det handler ikke kun om lønns- og arbeidsvilkår, og det vet egentlig Ap. Fagbevegelsen sin styrke ligger i organiseringen. Jeg har til gode å høre om en arbeidsplass der man har godt organiserte vikarer. Poenget er at bruk av vikarer er en organisering bort fra ansattrettigheter. Lønna kan vi regulere til å være forsvarlig, men presset, medbestemmelsen, kollegiet, trivsel og innflytelse på arbeidsplassen må skapes på hver arbeidsplass. Og er du vikar er dette vesentlig vanskeligere. Spesielt det å oppnå medbestemmelse både fordi din arbeidsgiver ikke er til stedet der du jobber og den som er din arbeidsgiver heller ikke er premisslegger på arbeidsplassen du jobber til enhver tid.

Vikarbransjen splitter opp og svekker arbeidsfellesskapet og svekker dermed arbeidstakerne som part. Det kongelig Norske Arbeiderpartiet må si nei til dette.