NORGE PÅ VERDENS SOSIALE FORUM

26. TIL 30. MARS TUNIS

Verdens Sosiale Forum er en unik mulighet til knytte våre nasjonale kamper opp mot internasjonale nettverk og initiativ. Det er også en mulighet til å få oppdatert info på hva som skjer på ulike arenaer rundt omkring i verden. Vi i Norge har også et ansvar for å bidra med våre erfaringer.

Bilde

Les videre