EN SAMFUNNSORIENTERT KONFERANSE OM ARBEID I HOTELLBRANSJEN

Sted: Auditorium 1, Eilert Sunds hus, Universitetet i Oslo
Tid: 14. juni 2012, 09:00-14:0

Velkommen til konferanse den 14. juni om hotellarbeidsplasser i endring, viktige spørsmålene er effektene av utsetting og innleie av arbeidskraft, innvandrering i arbeidslivet og den ”norske modellen”.

Dette er avslutningskonferansen for forskningsprosjektet ”Industrial relations under global stress”. Prosjektet er gjennomført av forskere ved NIBR, AFI og Universitetet i Oslo med finansiering av Forskningsrådets program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).

Før lunsj vil resultater fra prosjektet presenteres. Disse inkluderer en spørreundersøkelse på hotellarbeidsplasser i Oslo og Akershus, flere casestudier og intervjuer på arbeidsplasser, og med bedriftsledelse, tillitsvalgte og med arbeidslivets parter.

Noen av de viktige spørsmålene vi vil belyse er effektene av utsetting og innleie av arbeidskraft i bransjen, innvandreres rolle på hotellarbeidsplasser, og hvordan den ”norske modellen” for arbeidslivet blir utfordret i en globalisert bransje.

Etter lunsj vil vi fokusere på organisering av hotellarbeidere, i Norge og i utlandet. Engelskspråklige presentasjoner fra representanter for fagforeninger i Toronto, Dublin og London, samt erfaringer fra organisering på hoteller i Oslo, vil danne grunnlaget for en diskusjon av hvordan store, multikulturelle og fragmenterte arbeidsplasser kan gi arbeidere representasjon og medbestemmelse på arbeidsplassen.


PROGRAM

08.30 Kaffe/te

09:00 VELKOMMEN m/diktlesning av Jenny Wrangborg (poet og hotellarbeider)

09:30 KONKURRANSEPRESS OG BRANSJESTRATEGIER v/forskere fra prosjektet

10:00 FRAGMENTERTE OG FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER

10:40 UTFORDRINGER FOR DEN NORSKE MODELLEN

11:00 KOMMENTARER fra Arbeidsdepartementet, Fellesforbundet, NHO Reiseliv, m.fler.

11:30 LUNSJ

12:30 UNION EXPERIENCES IN URBAN HOTEL LABOUR MARKETS w/representatives from Toronto, Dublin, London and Oslo

14:00 SLUTT

Påmelding til konferansekoordinator Nina Skranefjell nina.skranefjell@gmail.com
Meld i fra om du ønsker å delta på lunsj.

Prosjektets hjemmeside

10 alternative spørsmål og svar om vikarbyrådirektivet

Oslo Bygningsarbeiderforening har skrevet et svar på Arbeiderpartiets 10 spørsmål og svar om vikarbyrådirektivet. Vikarbyrådirektivet er et direktiv til besvær: Det har et krav om likebehandling av arbeidstakere som leies inn fra bemanningsforetak. På den andre sida har det et krav om at det skal bli enklere å leie inn. Direktivet har «to ansikter». Det har ført til delte meninger på venstresida om hvorvidt direktivet er bra eller dårlig for arbeidstakerne og fagbevegelsen. Ikke alt som er sagt om direktivet er riktig, etter vår mening, og det gjelder fra begge sider.

Vi har kalt denne artikkelen 10 alternative spørsmål og svar om direktivet. Grunnen er at tittelen 10 spørsmål og svar om vikarbyrådirektivet var opptatt. Den er i bruk på Arbeiderpartiets hjemmeside, som vi har lenket til her. (Vi har bedt om at de til gjengjeld lenker til vår side.)


Les videre

Politisk streik 18. januar

En samlet fagbevegelse og politisk venstreside er imot direktivet, nesten alle LO sine forbund, AUF, SV, Rødt, Kvinnebevegelsen, Nei til EU, for velferdsstaten med mange mange fler sier et klart nei. Nå er det på tide å mobilisere. Vi må støtte opp om streiken 18. januar, legge press på regjeringspartiene, arranger lokale protester og markeringer.

Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet i 2010 - foto Sissel M. Rasmussen

Lenker:

Mobilserer til politisk streik 18. januar
Gruppe på Facebook
Underskriftskampanje

NEI TIL VIKARBYRÅDIREKTIVET!

Vikarbransjen svekker arbeidstakerne

Svekker de ansattes posisjon

Erfaringer og forskning i helse-, industri- og servicebransjen viser at vikarbyrå svekker faglige rettigheter  og de ansattes posisjon. Mangel på fast stilling og ufrivillig deltid er allerede et samfunnsproblem i Norge og vikarbyrådirektivet gir arbeidsgiver større mulighet til å velge dette, samtidig som den gir ansatte og fagbevegelsen svekket mulighet til å motarbeide det.

Regjeringens politiske plattform er å arbeide for å sikre at fast ansettelse er hovedregelen, og arbeide for å begrense midlertidige ansettelser. Hvis regjeringen tar seg selv på alvor har den ikke noe annet valg enn å legge ned veto mot vikarbyrådirektivet. Jan Davidsen leder i fagforbundet til Frifagbevegelse.no

Det er ikke nok å innføre likebehandling hvor vikarer skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som fast ansatte. Dette kunne man innført uten direktivet og problemene med bruk av vikarer går først og fremst på at de tillitsvalgte og fagforeningene mister posisjon og innflytelse på arbeidsplassen.

Rokker ved roten av den Norske arbeidslivsmodellen

”Kjøttvekta” spiller en viktig rolle i den norske arbeidslivsmodellen. De ansattes rett til innflytelse i Norge er hjemlet i tariffavtalen. Medbestemmelsen i Norge er basert på den kollektive innflytelsen, og handler i stor grad om de tillitsvalgtes mulighet til påvirkning på arbeidsplassen. Det å ha vært lenge på en plass gir en type makt og posisjon som gjør at en får innflytelse som fagforening. Mangel på fotfeste gjør at det er vanskelig å skape samholdet og tryggheten som må til for å kunne stille krav. Bruk av vikarer i stedet for fast ansatte svekker fagforeningen og de ansattes medbestemmelsesrett.

Det vil sette vilkårene i arbeidslivet tilbake til 30-tallet. Dette har fagbevegelsen slåss mot i årevis. At Arbeiderpartiet, av alle, velger å støtte NHO Service og dolke oss i ryggen, er en skandale. Ap legger til rette for fagforeningsknusing. Dette er ikke god rødgrønn politikk. Sier Thomas Svendsen Silseth, leder av HKs ungdomsråd til HK nytt 


Har arbeiderpartiet gått bort fra slagordet – samhold gir styrke?

Hvordan skape samhold på en arbeidsplass dersom store deler av de ansatte er vikarer som flyttes rundt og ikke har samme arbeidsgiver som resten av «kollegaene»? Det handler ikke kun om lønns- og arbeidsvilkår, og det vet egentlig Ap. Fagbevegelsen sin styrke ligger i organiseringen. Jeg har til gode å høre om en arbeidsplass der man har godt organiserte vikarer. Poenget er at bruk av vikarer er en organisering bort fra ansattrettigheter. Lønna kan vi regulere til å være forsvarlig, men presset, medbestemmelsen, kollegiet, trivsel og innflytelse på arbeidsplassen må skapes på hver arbeidsplass. Og er du vikar er dette vesentlig vanskeligere. Spesielt det å oppnå medbestemmelse både fordi din arbeidsgiver ikke er til stedet der du jobber og den som er din arbeidsgiver heller ikke er premisslegger på arbeidsplassen du jobber til enhver tid.

Vikarbransjen splitter opp og svekker arbeidsfellesskapet og svekker dermed arbeidstakerne som part. Det kongelig Norske Arbeiderpartiet må si nei til dette.

 

Fernanda Nissen

Fernanda Nissen hadde en fremtredende plass i norsk offentlighet som kulturskribent, litteraturkritiker og reformpolitiker fra slutten av 1880-årene til sin død 1920. Som kommunepolitiker for Arbeiderpartiet i Kristiania gjorde hun en banebrytende innsats på en rekke sosiale felt, fra familie- og skolepolitikk over fengsels- og bibliotekvesenet til byplanlegging. Hun var også en hoveddrivkraft i arbeidet med å opprette parker og grøntanlegg i byen.

Les videre

Noens frihet – andres tvang

 «- Folk må få jobbe 80 timer i uken» Carl I Hagen, i østlandssendingen i dag. 

Av: Nina Skranefjell

Høyresiden kjemper en kamp for frihet til å undergrave dine kollegers rett til anstendig lønn og arbeidstid. Noens rett til å jobbe et unormalt antall timer, øker presset på arbeidstida og mulighet til overtidsbetaling for de andre. – Vil du tjene ekstra i perioder ta deg eventuelt en ekstra jobb.

Les videre